Sinema tarihimiz üzerine birçok çalışması, film, afiş ve fotoğraf koleksiyonu bulunan Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Dilara Balcı’nın Yeşilçam’da Öteki Olmak adlı kitabı, Ayrıntı Yayınları tarafından yeniden basıldı. Birçok gayrimüslimin de görev yaptığı Yeşilçam’ı farklı bir boyuttan ele alan çalışma, Türkiye sinemasında gayrimüslim vatandaşların temsil biçimlerine ve karikatür tiplemelerin arkasında yatan ötekileştirmeye dair eleştirel bir bakış sunuyor. Fotoğrafların ve film karelerinin de eşlik ettiği Yeşilçam’da Öteki Olmak, Dilara Balcı’nın yeni baskıya özel kaleme aldığı önsözüyle okurları bekliyor.

Türkiye sinemasında gayrimüslimlere dair yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biri olarak görülen Yeşilçam’da Öteki Olmak, Ayrıntı Yayınları’nın Sinema Dizisi kapsamında yeniden yayımlandı. Dilara Balcı’nın ilk olarak 2013’te basılan bu önemli çalışması, daha sonra sinema ve televizyon yapımlarında “öteki” konusunu inceleyen çok sayıda kitap, kitap bölümü ve bilimsel makalenin kaleme alınmasına da öncülük etti.

1940-1977 yılları arasında çekilmiş doksan bir filmin değerlendirmesinden oluşan Yeşilçam’da Öteki Olmak, çözümlemeleriyle 1977 sonrasını da işaret ediyor. Bir yandan tarihselliği içinde Türkiye sinemasını ele alan kitap, sinemayı var eden oyuncusundan yönetmenine, laboratuvarcısından yapımcısına bütünlüklü bir fotoğraf sunuyor. Dilara Balcı, Yeşilçam’da Öteki Olmak’ta filmlerde yer alan “öteki”lerin karakter tahlillerini yaparken azınlıkların sinemadaki temsiliyet biçimlerini de ele alıyor: Bazen yalnız, isimsiz, gülünç, kimi zaman “hain”… Ve o insanların bu temsiliyetlerle iç içe geçmiş meslekleri…

Tiyatro ve edebiyat ile sinemanın etkileşiminin de bir yaklaşım olarak araştırmayı tamamladığı Yeşilçam’da Öteki Olmak’ta “öteki”lerin hikâyesi kavramsal bir eksen etrafında örülüyor.

İnsan etiyle beslenen canavarlar... İnsan etiyle beslenen canavarlar...

Eleştirel bakışıyla Türkiye sinemasına sunduğu katkısının ötesinde, izleyicinin de önyargılı yaklaşımını dönüştürmeyi umut eden Yeşilçam’da Öteki Olmak, raflarda ve internet satış sitelerinde!

 

DİLARA BALCI HAKKINDA

1985 yılında İzmir’de doğdu. Üniversite eğitimine 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV bölümünde başladı. Lisans öğrenimi boyunca Metin Erksan, İlhan Arakon, Nedim Otyam, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna, Serdar Akar gibi sinemacılardan dersler aldı. Bu süre içinde aralarında çeşitli festivallerde gerçekleştirdiği kısa filmleri gösterildi; televizyon yapımlarında reji ve kurgu asistanı olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde, Sinema Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programını; 2016 yılında da aynı üniversitede yine Sinema Bilim Dalı’nda doktora programını tamamladı. 2016 yılında Damla Güçer ile birlikte çektiği Körler Müessesesi adlı kısa film ile Bursa Kısa Film Festivali’nde birincilik ödülü kazandı. 2010 yılından bu yana, çalıştığı Yaşar Üniversitesi’nde Film Tasarımı bölümünde, Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda Dünya ve Türkiye Sinema Tarihi, Kurgu Çalışmaları, Modern Sinema, Sinema ve Sanat, Belgesel Film Teorisi gibi dersler vermektedir. Çok sayıda bilimsel makalenin yanı sıra Yeşilçam’da Öteki Olmak ve Feyzi Tuna: Her Film Bir İmtihandı adlı kitapların da yazarıdır. 
Editör: TE Bilisim