Darbeci İbrahim (ss)
 
Kainatın en büyük Darbecisi Rabbimizdir. O haddi aşan ve düzeni bozan kavimlere ve ülkelere karşı, önden gönderdiği peygamberler aracılığıyla ikaz ederek uyarmış.

Dinlememekte ve inanmamakta ısrar eden akıldan yoksun topluluklara ve medeniyetlere karşı çok sert darbeler yapmıştır.

Allah Aklını  ve zekasını kullanmasını en iyi beceren, ve aklı sayesinde Halil-ül Rahman ( Allah’ın yegane dostluğunu)  kazanan İbrahim ile de dersler vermiştir.

Kuşkusuz Dünyada’ki en büyük sivil darbecilerden biri ise İbrahim (ss) dir. O’nun darbesi Akılsızlığa ve yobaz, dar zihniyete olmuştur.

Aklı ile Yobazlığa, Yobaz (atalarının) dinindeki babasına ve onun birlikte yaşadığı sapmış güruha, daha 13 yaşında bir çocukken darbe yapmıştır. Hemde nasıl darbe. Sallanmış köklü ve anlı şanlı ataların zihniyeti! Putlarını kırmıştır, koskoca şerefli bir topluluğun! Ülkenin!

Aklı ile yerin dibine sokmuş koskoca bir dar zihniyeti! Güya! En büyük put kırmıştı diğer bütün putları. En büyüğü ve en gösterişli olanı. Akıl cezalandıramadı onu. Atamadı zindana. Çünkü demişti “Eğer Ben kırdıysam bütün Putlarınızı, Sizde size zerrece faydası olmayan koskoca bir Puta mı tapıyorsunuz?”

Gözleri üzerindeydi Tüm şehirde, ülkede. En ufak hatasını arayorlardı. En ufak hatası O’nu zindanlara attıracaktı. En Başta koskoca bir Padişah! Cezalandırmalıydı İbrahimi.  o kibirli ve kınayan adam! O büyüklük taslayan Nemrud!

Sonra İbrahim Pasif direnişe geçti tek başına. Tek başına önce babası Azer’e ardından koskoca ülkeye ve Kibirli Nemruda karşı…

Baktı Nemrud; İbrahim aklı ile ziyana düşürüyor koskoca ülkeyi. Karar verdi. Şehrin ortasında koskoca bir ateş yaktırdı. Koskoca bir yangın. Kibirli bir Yüreğin yangını gibi adeta. Aklı hapsetmenin en güzel yolu ateş dedi. Aklında zindanı bu olsa gerek. Mancınık hazırlatıldı İbrahimi ateşe atmak için. Bağlandı elleri kolları, hazır devasa Kıpkırmızı kor ateşe.

Hanifim ben dedi İbrahim. Rabbime kimseyi ve hiçbirşeyi ortak etmem. Dini de sadece O’na özgü kılarım. Allahtan başka hiçbir Evliya, Veli yoktur. Sadece ondan yardım isterim dedi.

Mancınıktan İbrahim atıldı Yakıcı ve Yıkıcı Kor Ateşe doğru.

Derken Yüce Rabb Ateşe DARP etti. Dedi Ey Ateş Sana bundan sonra İbrahim’i  yakmanı haram ediyorum. Ey Cehennem ateşi sen de duy. Artık hiçbir Hanif’i yakamayacaksın.

Ateşe Darp etti Rabbimiz. Tabiatını değiştirdi. Varlığının nedenini tersine çevirdi. Ateş Su kadar serin oldu. Serinlik ve selametten başka bir şey veremedi İbrahim’e.

Gelmiş geçmiş Akıl ile yapılan ve sadece Aklı olanın yaptığı en büyük Darbedir.
Hatta ki Tüm dinler bu Akıl ile gelen Darbe sonucu indirilmeye başlanmıştır. Aklı olmayana ya da kullanmayana ya da kullanmak istemeyene, nefsine uyup insanlığa zulmedene darbe gibi inmiştir Zebur ve Tevrat. Sadece Kitaba değil Hitaba da darbe gelmiş İncil ile İsa (ss) Darbe konuşmuştur insanlığa. Mekke’de zulmedene, Puta tapana, ata dinine, akılsız araplara darbedir Kuran. Peygamberin ağzından çıkan her Vahiy Darbedir Kafire, Münafığa, İnançsıza, Zulmedene.
 
İbrahim sadece soyuna değil gelecekteki milletine de dua etti. Gelecekteki Hanif müminlerim dedi. Ben nasıl prostest davrandıysam Babama ve Nemruda. Nasıl onların dinini reddettiysem ve sadece dini Rabbime özgü kıldıysam. Onların fıtratı ve mayasıda Benim gibi Hanif olsun dedi. İbrahim Milletini ateş yakmasın. Yakamasın dedi.
Dua kabul oldu.

Ve Allah Kuran İle Darbesini Yaptı. Ne Yahudilik, Ne Hristiyanlık ne de Bir Başkası! En doğru ve en Hakiki Dini bildirdi. Aklı olmayanlar ise Nemrud gibi, bu ayetleri reddetti!!!

NİSA 125: Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini ALLAH’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve ALLAH’ın indindeki en güzel din olan İBRAHİM‘in DİNİ HANİF’liğe tabi olmuştur. ALLAH İBRAHİM’i DOST edinmiştir.
 
RUM 30: Sen artık yüzünü HAKK’a yönelmiş HANİF DİNE dön ki, HANİFLİK ALLAH’ın MAYASIDIR. İnsanları o MAYA üzerine yaratmıştır. ALLAH’ın yaratışında hiç bir değiştirme ve değişiklik bulunmaz.
 
 
Evet Anladık.
İşittik ve İtiat ettik
Rabbim. Biz de artık deriz ki :
 
ENAM 79: Kuşkusuz ben her dinden vazgeçip, yüzümü HANİF olarak o gökleri ve yeri yaratan ALLAH’a döndüm.
 
 
İşte Bu bütün dinlere yapılmış olan Haniflik Darbesi değildir de nedir?
 
İbrahim ERGÜL