Uludağ Üniversitesi Multidisipliner Kanser Araştırma Grubu’nda çalışmalar yapan Prof. Dr. Veysel Yılmaz ile Prof. Dr. Engin Ulukaya dört yıldır sürdürdükleri kanser ilacı araştırmasında başarılı sonuçlar elde etti.

Prof. Dr. Veysel Yılmaz’ın yürüttüğü TÜBİTAK projesi kapsamında sentezlenen bir seri yeni platin ve paladyum bazlı metal komplekslerinden iki paladyum bileşiğinin, anti kanser etkili olduğu bulundu.

Araştırmalardan çıkan bu başarılı sonuçlar üzerine, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularak söz konusu bileşiklerin patenti alındı.


Paladyum bileşiklerinin, anti kanser etkisi açısından daha avantajlı durumda bulunduğu tespit ederek eldeki verilerden yola çıkan Kanser Araştırma Grubu, bugüne kadar meme, akciğer ve prostat kanserleri üzerindeki anti kanser etkiyi ayrıntılı olarak araştırdı.

Kanser kök hücresinin tedaviye direnç göstermesinden kaynaklanan başarısızlık durumunu ortada kaldıran yeni kompleks İngiltere’de de test edildi. Sonuçta; prostat kanseri kök hücreleri üstündeki etkisi, klinikte kullanılan etoposit ve cisplatin gibi ilaçlara göre daha etkili bulununca çalışma sonuçları yayınlanmak üzere Plos One dergisine sunuldu.

Sonuçları umut veren Paladium bileşiklerinin prostat kanseri kök hücreleri üzerindeki etkisiyle alanında ilk olan bu çalışma, Türk doktorların başarısı olması açısından da önemli.

Editör: TE Bilisim