02 Ekim 2014 Perşembe

Alevilerin haklı talepleri ve mahkeme kararları yok sayılamaz!